Splošni pogoji
uporabe produktov, storitev in spletnega mesta družbe Uradni list Republike Slovenije d. o. o.

1. UVODNE DOLOČBE

Splošni pogoji uporabe produktov, storitev in spletnega mesta www.uradni-list.si družbe Uradni list Republike Slovenije d. o. o. (v nadaljevanju: splošni pogoji) opredeljujejo pogoje uporabe produktov, storitev in spletnega mesta www.uradni-list.si, katerih nosilec je družba Uradni list Republike Slovenije d. o. o., Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: UL oziroma prodajalec), podporo uporabnikom, kupcem oziroma udeležencem ter obveznosti UL ter obveznosti in pravice uporabnikov, kupcev oziroma udeležencev.

Produkti in storitve UL so medsebojno ločeni in neodvisni. Ti splošni pogoji veljajo za vse produkte in storitve, razen kadar je s temi ali drugimi splošnimi pogoji določeno drugače.

Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse vrste uporabnikov, ki uporabljajo produkte in storitve: naročnike, registrirane uporabnike, neregistrirane uporabnike, poskusne uporabnike in akcijske uporabnike ter udeležence dogodkov/seminarjev in druge kupce produktov ali storitev UL.

Splošni pogoji so sestavni del naročniških in storitvenih razmerij med UL in naročniki/uporabniki/udeleženci in zavezujejo kot pogodbena določila.

UL si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve splošnih pogojev. Če ni določeno drugače, začnejo spremenjeni splošni pogoji veljati z dnem objave na spletnih mestih UL.

2. SPLETNO MESTO WWW.URADNI-LIST.SI

Z uporabo spletnega mesta www.uradni-list.si vsak uporabnik izkaže in potrdi, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in se z njimi v celoti strinja.

2.1       Avtorske pravice

Vse pravice na začetni strani in vseh podstraneh spletnega mesta www.uradni-list.si so pridržane. Informacije in gradiva na spletnem mestu so zaščiteni s pravicami intelektualne lastnine UL oziroma upravljavca. Informacije in gradiva, ki so prikazani na tem spletnem mestu, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeni sta nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na tem spletnem mestu ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.uradni-list.si za kakršnekoli druge namene kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Omejitve uporabe gradiv ne veljajo za Uradni list Republike Slovenije in v njem objavljene vsebine.

2.2       Spletna trgovina/knjigarna

Za nakup v spletni trgovini se morajo uporabniki registrirati. Vsak uporabnik ob registraciji na elektronski naslov, ki ga navede, prejme obvestilo s povezavo za aktivacijo registracije. Uporabnik lahko začne z nakupovanjem s potrditvijo registracije preko povezave, ki jo prejme na svoj elektronski naslov.

2.2.1    Postopek nakupa se izvede, kot je opisano pri nakupovanju v spletni prodajalni. S potrditvijo naročila je kupec seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja spletnega mesta www.uradni-list.si.

2.2.2    Oddano naročilo kupca pomeni sklenjeno pogodbo ter zavezuje prodajalca in kupca. Naročilo je v elektronski obliki shranjeno na strežniku prodajalca in je kupcu dosegljivo na sedežu prodajalca oziroma po pošti. Kupec, ki želi pridobiti naročilo, mora posredovati zahtevek po elektronski pošti na naslov prodaja@uradni-list.si ali po telefonu. Prodajalec bo kupcu posredoval prepis naročila v ustrezni obliki najpozneje v treh delovnih dneh od prejema zahteve.

2.2.3    Fizične in pravne osebe plačajo naročeno blago v enkratnem znesku z obrazcem BN02 ali s plačilno kartico. Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, lahko plačajo blago po predračunu. Naročilo uporabnika, oddano preko spletne trgovine, je podlaga za pripravo ustreznega računa ali odpremo blaga s plačilom po povzetju ali s plačilno kartico, odvisno od načina plačila, ki ga je izbral kupec.

Račun o opravljenem plačilu kupnine kupec prejme po pošti skupaj z naročenim blagom. Če so predmet plačila storitve, prejme naročnik po pošti zgolj račun.

2.2.4    Vse cene artiklov v spletni trgovini so v evrih in že vključujejo DDV. Cene veljajo na dan oddaje naročila oziroma do preklica. Do plačila celotne kupnine ostane blago last prodajalca.

2.2.5    Blago, ki je ob delavnikih naročeno do 11. ure, se odpremi isti dan, sicer pa se odpremi najpozneje naslednji delovni dan. Navedeno ne velja za blago, naročeno v prednaročilu. To blago se odpremi najpozneje naslednji delovni dan po izidu. Dostava naročila je odvisna od ponudnika poštnih storitev. Blago, naročeno v spletni trgovini www.uradni-list.si, dostavlja Pošta Slovenije. Kupcem se zaračuna poštnina po veljavnem ceniku. Kupec je seznanjen s stroškom poštnine pred potrditvijo naročila.

Za spletni nakup v vrednosti najmanj 130,00 EUR se poštnina ne zaračunava.

2.2.6    Če kupec prejme poškodovano blago, je dolžan o tem obvestiti prodajalca v osmih dneh od prejema blaga. Poškodovano blago mora vrniti prodajalcu, prodajalec pa mu je dolžan najpozneje v treh dneh od prejema blaga poslati ustrezno blago. V primeru, da kupec uveljavlja garancijo osebno v knjigarni prodajalca, mu je prodajalec dolžan takoj zamenjati poškodovano blago, če je reklamacija upravičena in ima blago na zalogi.

2.2.7    Kupec lahko brez dodatnih pojasnil odstopi od naročila v 15. dneh od prejema blaga, o čemer obvesti prodajalca na elektronski naslov prodaja@uradni-list.si ali po pošti na naslov podjetja. Prejeto blago mora kupec vrniti prodajalcu nepoškodovano v 15 dneh od obvestila o odstopu od pogodbe s priporočeno pošiljko, prodajalec pa mu je dolžan v 7 dneh od prejema blaga vrniti celotno plačano kupnino. Ob vračilu blaga mora kupec posredovati: osebne podatke, številko tekočega računa in kopijo računa. Stroške vračila blaga nosi kupec.

Če kupec v roku, v katerem lahko odstopi od pogodbe, prodajalcu vrne blago, se šteje, da je odstopil od pogodbe tudi, če ni podal posebne izjave o odstopu od pogodbe. Ne glede na druge določbe tega člena kupec nima pravice odstopiti od pogodbe pri nakupu DVD ali CD, če je že odprl embalažo.

2.2.8   UL si pridružuje pravico, da izjemoma (delno) odstopi od izvedbe naročila v primerih, če naročenih knjig zmanjka na zalogi (predvsem v primeru akcijskih ponudb) in če ugotovi povečano plačilno rizičnost kupca ali če naročilnica ni bila izpolnjena v skladu s splošnimi pogoji. V vseh takih in podobnih primerih bodo kupci o morebitnem odstopu od pogodbe s strani UL takoj obveščeni po e-pošti oz. telefonu.

2.2.9    Plačilna sredstva

Prodajalec sprejema naslednja plačilna sredstva:

2.2.9.1   Plačilo po povzetju

Naročilo je mogoče prevzeti osebno na sedežu prodajalca oziroma po povzetju.

Ob naročilu po povzetju kupec plača kupnino dostavljavcu Pošte Slovenije ob prevzemu. Pošta Slovenije za posredovanje plačila kupcu zaračunava provizijo po svojem ceniku. Prodajalec na ta znesek nima vpliva, saj ga določa Pošta Slovenije.

2.2.9.2   Plačilo po predračunu

Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, lahko plačajo blago po predračunu. Po oddaji naročila kupec prejme predračun po e-pošti. Po prejemu plačila predračuna prodajalec preda naročilo v obdelavo.

2.2.9.3   Plačilne kartice

Nakup je mogoče plačati s plačilnimi karticami Maestro, Visa, Visa Electron, MasterCard in MasterCard Debit. V koraku izbire plačilnega sredstva kupec iz menija plačilnih kartic izbere vrsto plačilne kartice. Po oddaji naročila je preusmerjen v varno okolje za plačevanje s plačilnimi karticami. Kupec vpiše imetnika kartice, številko kartice, kodo CVC (trimestna številka na hrbtni strani kartice v prostoru za podpis) in veljavnost kartice.

Za nekatere kartice je treba vpisati še dodatno 8-mestno številko SecureCode oz. Passcode, ki jo kupec ustvari s pomočjo prenosnega čitalnika. Številka kreditne kartice se za prihodnja naročila ne shrani. Ob ponovnem nakupu jo je treba vpisati ponovno. V primeru nepooblaščene uporabe kreditne kartice pri nakupu naj se kupec ravna po navodilih, ki jih določa izdajatelj kreditne kartice, ter nemudoma obvesti prodajalca. Ta način lahko izbere kupec, ki nakup opravlja kot fizična ali pravna oseba.

2.2.9.4   Naročilo in način plačila za kupce iz tujine

Naročila lahko dostavimo v tujino, dodatni stroški pa se obračunajo glede na stroške dostave v tujino izbranega poštnega ponudnika. V primeru dostave naročila v tujino vam svetujemo, da nas kontaktirate na naslov: prodaja@uradni-list.si.

Kupci iz tujine lahko plačajo s plačilnimi karticami Maestro, Visa, Visa Electron, MasterCard in MasterCard Debit. Zaradi določenih posebnosti tujih naslovov naj kupci daljše naslove izpolnijo v posebno okno, namenjeno komentarju. S tem se preprečijo nepotrebne nejasnosti o naslovu in bo pošiljka dostavljena na pravi naslov bivališča.

Podatki za nakazila iz tujine:

Naziv in naslov banke: NLB d. d., Ljubljana

Imetnik računa: Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d. o. o.

IBAN (International Bank Account Number): SI56 0292 2001 1569 767

Koda SWIFT oz. BIC: LJBASI2X

2.3       Omejitev odgovornosti

UL se bo trudil za najboljše možno delovanje spletnega mesta, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za njegovo nemoteno uporabo. Vsi uporabniki uporabljajo spletno mesto na lastno odgovornost. Niti UL niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na spletnem mestu ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

UL tudi ne more biti odgovoren za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge opreme in naprav, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. 

UL ne more biti odgovoren za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnega mesta.

3. STORITEV UL INFO TOK

3.1       Splošno

Splošni pogoji uporabe storitve UL info tok (v nadaljevanju: splošni pogoji) opredeljujejo pogoje uporabe spletne storitve UL info tok.

Splošni pogoji veljajo za vse uporabnike: brezplačne registrirane uporabnike in za naročnike storitve.
Splošni pogoji so sestavni del naročnine storitve UL info tok.

Splošni pogoji naročniškega razmerja za storitev UL info tok opredeljujejo pogoje sklenitve, trajanja in prekinitve naročniškega razmerja na storitev UL info tok.

UL si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev. Vse spremembe bodo objavljene na spletnih straneh storitve UL info tok.

Vsebina storitve UL info tok je opredeljena v rubriki O storitvi. (link: https://zakonodaja-ulinfotok.si/o-storitvi)
 
 Vsebina storitve UL info tok se lahko spreminja in nadgrajuje, pri čemer bo naročnik redno prejemal tiste vsebine, ki jih je označil v svojem uporabniškem profilu. Vse spremembe bodo objavljene na spletnih straneh storitve UL info tok.

3.2       Sklenitev naročniškega razmerja, naročnina

Naročnik je tisti, ki naroči in plača storitev UL info tok.

Upravitelj računa je oseba, ki ji naročnik dodeli uporabniško ime in geslo za dostop do storitve UL info tok in je hkrati administrator računa.

Uporabnik je je oseba, ki ji je bilo dodeljeno uporabniško ime in geslo za dostop do plačljivega dela storitev UL info tok.

Naročnina je letna obveznost med naročnikom in UL, ki jo naročnik plača za uporabo storitev UL info tok.
Naročniško razmerje na storitve UL info tok se sklepa do preklica in šteje, da je sklenjeno, ko naročnik poravna strošek naročnine.

Naročniško razmerje je sklenjeno za enega uporabnika. Naročnik ima lahko več uporabnikov. Naročnina na posamezne storitve se sklepa za vsakega uporabnika posebej.

Naročnina se plača enkrat letno za naprej. Prvič jo naročnik poravna ob sklenitvi naročniškega razmerja, potem pa enkrat letno tekom trajanja naročniškega razmerja na podlagi izdanega računa, ki ga UL izstavi v zadnjem mesecu pred potekom enoletnega obdobja.

Naročnik je dolžan morebitne spremembe svojega naslova ali sedeža oziroma drugih podatkov, vezanih na naročniško razmerje, spremeniti v osebnem profilu najkasneje v 3 dneh po nastanku spremembe.

3.3       Trajanje naročniškega razmerja in odpoved

Naročniško razmerje začne teči od dneva plačila naročnine in traja do preklica oziroma do pisne odpovedi. Naročniško razmerje se samodejno podaljša vsako leto na datum poteka letne naročnine, dokler ga naročnik ne prekliče. 8 dni pred iztekom enoletnega obdobja naročnine, naročnik po elektronski pošti prejme obvestilo o poteku njegove letne naročnine. Obvestilo prejmeta upravitelj računa oz. naročnik in uporabnik. Na obvestilu je navedeno, da bo naročnina samodejno obnovljena, za kar je bil naročniku izstavljen račun. V primeru neodzivnosti naročnika se šteje, da želi, da se mu letna naročnina samodejno podaljša.

Naročniško razmerje je mogoče odpovedati:

 • s pisno izjavo pred potekom enoletnega plačilnega obdobja ali
 • s pisno izjavo in sočasno zavrnitvijo letnega računa za naročnino.

V primeru odpovedi iz prve alineje tretjega odstavka te točke UL že plačane naročnine ne vrača (niti delno niti v celoti) in ne izdaja dobropisov iz tega naslova. V primeru odpovedi iz druge alineje tretjega odstavka te točke mora biti odpoved poslana pred zapadlostjo računa za letno naročnino. V primeru zamude tega roka je naročnik dolžan poravnati prejeti račun za naročnino.

V primeru neplačila naročnine tudi po opominu ima UL pravico naročniku takoj onemogočiti dostop do storitve UL info tok brez kakršnihkoli drugih obveznosti ali odgovornosti.

Začasne prekinitve naročništva s strani naročnika niso mogoče.

UL lahko odstopi od pogodbe o naročništvu takoj, brez odpovednega roka, v naslednjih primerih:

 • če naročnik ne plača pravočasno in/ali v celoti računov UL, ki mu jih ta izstavi za storitve,
 • če uporabnik krši te splošne pogoje,
 • če uporabnik z geslom ne ravna v skladu s temi splošnimi pogoji,
 • če naročnik ali uporabnik krši druge obveznosti, ki jih je prevzel s pogodbo o naročništvu, s temi splošnimi pogoji in veljavnim cenikom.

 

3.4       Tehnična in vsebinska podpora

UL zagotavlja naročnikom brezplačno tehnično in vsebinsko podporo v delovnem času od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro na kontaktih, objavljenih na spletni strani www.ulinfotok.si.

3.5       Dostopnost portala UL info tok

UL vzdržuje portal tako, da je dostopen praviloma 24 ur na dan vse dni v letu.

Za zagotavljanje kakovostne uporabe portala se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi portala upošteval vsa navodila skladno s temi splošnimi pogoji.

UL si ves čas prizadeva zagotavljati tehnične pogoje, ki uporabnikom zagotavljajo nemoteno uporabo portala. Zaradi tehničnih razlogov, za potrebe vzdrževanja ali zamenjave opreme, si UL pridržuje pravico do krajših prekinitev dostopnosti do portala.

Odgovornost UL za kakršnokoli škodo ali neprijetnosti, ki bi zaradi tehničnih razlogov uporabniku nastale zaradi prekinitve delovanja oz. motenega dostopa do portala, je v celoti izključena.

3.6       Ravnanje z uporabniškim imenom in geslom

Uporabnik se zavezuje, da bo uporabniško ime in geslo hranil kot poslovno skrivnost in da bo zagotovil, da bo eno uporabniško ime in geslo uporabljal le en in vedno isti uporabnik.

Uporabnik oz. naročnik in upravitelj, ki je uporabniku omogočil uporabo, odgovarja UL za morebitno zlorabo uporabniškega imena in gesla s strani nepooblaščenih uporabnikov oz. tretjih oseb.

Uporabnik je dolžan v primeru, da izve za razloge, ki kažejo na možnost zlorabe uporabniškega imena in gesla, o tem nemudoma obvestiti UL.

V primeru kršitev določb tega poglavja ima UL pravico, da za posamezno uporabniško ime in geslo omeji ali ukine dostop do portala.

3.7       Pravice intelektualne lastnine 

Avtorsko varstvo podatkovnih zbirk in posameznih enot v zbirkah portala UL info tok, ki so dostopne naročnikom, obsega varstvo v skladu z zakonom, ki ureja avtorsko in sorodne pravice.

Za posamezne enote zbirk portala UL info tok, ki imajo značaj avtorskega dela, je dovoljena le uporaba za lastne potrebe. Vse druge oblike nadaljnjega distribuiranja, posredovanja oz. omogočanja uporabe tretjim osebam (npr. kopiranje e-komentarja oz. njegovih posameznih delov, objava na strežniku, omogočanje dostopa do e-komentarja itd.) so izrecno prepovedane. Navedena prepoved se nanaša na vse oblike uporabe, ki presegajo okvire lastne uporabe, še posebej pa so prepovedana naslednja ravnanja:

 • uporaba znatnih delov (količinsko in/ali kakovostno) podatkovnih zbirk (npr. reproduciranje strukture zbirk ali delov strukture zbirk ipd.), uporaba podatkovnih zbirk v nasprotju z njihovo običajno uporabo ali na način, ki bi lahko prizadel interese UL (npr. uporaba čistopisov predpisov preko okvira lastnih potreb uporabnika, sistematična in ponovljena uporaba neznatnih delov podatkovnih zbirk itd.),
 • odstranitev ali zamenjava znakov spletnega mesta, produktov ali storitev UL, kadar se le-ti pojavljajo na dokumentih, besedilih, spletnih straneh ipd.

Dovoljeni sta nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene.

4. DOGODKI, SEMINARJI IN IZOBRAŽEVANJA

4.1       Splošno

Splošni pogoji urejajo pravila prijave in odpovedi prijave na dogodke (seminarje, delavnice, kongrese, forume in druge dogodke izobraževalne in/ali informativne narave, v nadaljevanju: dogodki), ki jih organizira UL.

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse dogodke in udeležence enako, razen če UL v okviru prijave na posamezen dogodek določi drugače.

Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice za dogodek ne glede na obliko prijave. Vsaka oseba, ki se prijavi na posamezen dogodek, s prijavo potrjuje, da se strinja s splošnimi pogoji.

Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani UL in se lahko spreminjajo. V času prijave na posamezen dogodek veljajo splošni pogoji, ki so v času, ko je mogoča prijava, objavljeni na spletni strani UL.

4.2       Prijava in plačilo kotizacije

4.2.1    Prijavnica

Prijava na dogodek se izvede:

4.2.2    Podatki na prijavnici

Ob vsaki prijavi je ne glede na način prijave treba UL sporočiti naslednje podatke:

 • ime in priimek udeleženca,*
 • kontaktni naslov e-pošte udeleženca,*
 • telefonsko številko udeleženca,
 • oddelek oziroma funkcijo v podjetju,
 • naziv podjetja,*
 • ID za DDV,*
 • ulico in hišno številko,*
 • poštno številko in kraj,*
 • ime in priimek kontaktne osebe za urejanje prijav (če je druga, kot je udeleženec),
 • telefon kontaktne osebe za urejanje prijav (če je druga, kot je udeleženec),
 • e-naslov kontaktne osebe za urejanje prijav (če je druga, kot je udeleženec),
 • žig in podpis prijavitelja na dogodek.*

Podatki, označeni z *, so za pravne osebe obvezni.

4.2.3    Rok prijave

Prijave na dogodke so mogoče do datuma, ki je naveden v obvestilu o vsakokratnem dogodku.

4.2.4    Plačilo kotizacije

Na prijavnici in/ali na spletni strani so ob predstavitvi posameznega dogodka navedeni znesek kotizacije in pogoji plačila, v polju posebne ugodnosti pa so navedeni popusti, ki jih UL prizna tistim, ki izpolnjujejo za to navedene pogoje. 

Kotizacija mora biti plačana pred izvedbo dogodka na TRR: 02922-0011569767 z obvezno navedbo sklica, ki je objavljen ob vsakokratnemu dogodku.

Udeleženec dogodka najpozneje na dan dogodka izkaže plačilo s potrdilom o plačilu. Plačana kotizacija je pogoj za udeležbo na dogodku.

Za proračunske uporabnike določili v predhodnih dveh odstavkih ne veljata. Proračunski uporabniki plačajo kotizacijo v roku 30 dni od dneva prejema računa.

Med odmori slušateljem nudimo pogostitev. 

4.2.5    Odpoved

4.2.5.1    Ko prijavo na dogodek odpove udeleženec

Prijavo na dogodek je mogoče odpovedati le v pisni obliki, poslani po pošti na naslov: Uradni list Republike Slovenije d. o. o., Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov: seminarji@uradni-list.si ali po faksu na številko 01/425 14 18. Odpovedi, sporočenih po telefonu, UL ne sprejema.

Pisne odjave UL upošteva, če jih prejme najmanj tri delovne dni pred začetkom posameznega dogodka.

Če UL prejme odjavo najmanj pet delovnih dni pred izvedbo posameznega dogodka, vrne 100 % plačane kotizacije.

Če UL prejme odjavo najmanj tri delovne dni pred izvedbo posameznega dogodka, po dogovoru vrne 80 % plačane kotizacije ali izstavi dobropis v vrednosti 100 % plačane kotizacije, ki se poračuna pri udeležbi na kateremkoli drugem prihodnjem dogodku.

Pri poznejši odjavi ali ob neudeležbi na dogodku UL zaračuna polno kotizacijo. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.

Za posamezne dogodke (npr. modularna šolanja, kongresi ipd.) lahko UL odpoved prijave uredi drugače od splošnih pogojev ter ureditev odjave objavi v predstavitvenem gradivu dogodka.


4.2.5.2    Ko dogodek odpove UL

UL si pridržuje pravico do delne prilagoditve napovedane vsebine dogodka, spremembe datuma in lokacije dogodka ter do odpovedi posameznega dogodka. UL si pridržuje pravico do odpovedi dogodka zaradi premajhnega števila prijav, drugih objektivnih razlogov ali višje sile.

4.2.6    Pogoji za udeležbo akreditiranih novinarjev na dogodkih

Novinarjem, ki se izkažejo z ustrezno akreditacijo (novinarsko izkaznico ali pisno izjavo uredništva, da bo novinar za potrebe medija pokrival dogodek in o tem napisal poročilo, članek, komentar ipd.), UL omogoča udeležbo na dogodkih po lastni presoji. 

UL ima kadarkoli pravico odreči novinarjem pravico do brezplačne udeležbe na seminarju ne glede na akreditacijo iz prejšnjega odstavka

4.2.7    Vsebina

Vsebina predavanj na posameznih dogodkih izraža izključno stališča predavateljev in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni predavatelji, ali UL.

4.2.8 Snemanje dogodka

Dogodek je predmet avtorskega dela in pravic, ki iz njega izhajajo. Kakršnokoli snemanje dogodka je nedovoljeno in je lahko predmet pravnega pregona.

4.2.9    Ostalo

Za parkiranje na kraju dogodka poskrbijo udeleženci sami, zanj UL ne odgovarja. UL poskrbi za parkiranje le v izrecno navedenih primerih, kar jasno označi v vabilih oziroma objavah programa.

5. IZOBRAŽEVANJE ZA PRIDOBITEV DODATNIH KVALIFIKACIJ

5.1       Splošno

Splošni pogoji urejajo postopek prijave, plačila in odjave na akreditiran program izobraževanja za pridobitev dodatne kvalifikacije:

 • strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji,
 • strokovnjak/strokovnjakinja za koncesije in javno zasebno partnerstvo ter
 • strokovnjak/strokovnjakinja za gradbene pogodbe FIDIC
  (v nadaljevanju: izobraževanje za dodatno kvalifikacijo).

Kandidat je posameznik, ki se prijavi na izobraževanje za pridobitev dodatne kvalifikacije. Z oddajo prijave kandidat v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te splošne pogoje.

5.2       Prijava

Prijava na izobraževanje se izvede preko spletne strani https://www.uradni-list.si/izobrazevanja/dodatne-kvalifikacije ali z e-pošto na naslov: dodatne-kvalifikacije@uradni-list.si.

Ob prijavi morajo biti navedeni vsi kontaktni podatki iz prijavnice ter predložena dokazila o izpolnjevanju pogojev za izobraževanje, kot jih določa pravilnik, ki ureja posamezno vrsto dodatne kvalifikacije. Po uspešno opravljeni prijavi kandidati prejmejo na svoj elektronski naslov ponudbo, iz katere so razvidni cena, rok plačila in sklic.

Organizator potrdi prijavo na izobraževanje v roku 3 dni po prejemu. Najpozneje 3 delovne dni pred izvedbo kandidat prejme podrobnejše informacije o izvedbi izobraževanja (lokacija, parkiranje, urnik). Prijava na izobraževanje je dokončno veljavna s plačilom celotne kotizacije, s čimer je zagotovljeno mesto na izobraževanju.

Rok za prijavo je naveden ob vsakokratni izvedbi izobraževanja. Kandidati se lahko na program prijavijo do navedenega roka oz. do zapolnitve prostih mest. Če so prosta mesta že zasedena, si organizator pridržuje pravico, da zavrne nadaljnje prijave tudi pred potekom roka za prijavo.

5.3      Kotizacija in plačilo

 • Znesek vpisnine in šolnine z vključenim 1. pristopom k izpitu je treba v celoti nakazati najpozneje 5 delovnih dni pred začetkom izobraževanja na transakcijski račun: SI56 0292 2001 1569 767, odprt pri NLB, s pripisom številke sklica (to je šifra izobraževanja, ki je navedena pri objavi izobraževanja).
 • Organizator lahko od kandidata zahteva, da ob prihodu predloži dokazilo o plačilu kotizacije.
 • Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

5.4      Odpoved udeležbe s strani kandidata

 • Organizator sprejema odpoved udeležbe le pisno preko elektronske pošte na naslov: dodatne-kvalifikacije@uradni-list.si. 
 • Skrajni rok za pisno odpoved brez obveznosti plačila vpisnine in šolnine z vključenim 1. pristopom k izpitu je 5 delovnih dni pred začetkom izobraževanja.
 • Če kandidat odpove udeležbo manj kot 4 delovnih dni pred izobraževanjem, mu organizator zaračuna celotno vpisnino in šolnino z vključenim 1. pristopom k izpitu.
 • Pri neudeležbi brez odjave se kotizacija zaračuna v celoti.

5.5      Odpoved prijave s strani organizatorja

Organizator si pridržuje pravico:

 • do zavrnitve prijave, če se izkaže, da kandidat ne izpolnjuje pogojev,
 • do spremembe lokacije, če se med izvajanjem to izkaže za potrebno,
 • do spremembe predavatelja v nekaterih izjemnih primerih (npr. bolezen, poškodbe),
 • do spremembe datuma ali odpovedi izobraževanja. O morebitni odpovedi izvedbe izobraževanja bodo udeleženci pravočasno obveščeni in v tem primeru so upravičeni do povrnitve celotne že vplačane vpisnine in šolnine z vključenim 1. pristopom k izpitu.
6. IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

6.1      Splošno

Izjava o varstvu osebnih podatkov velja za obdelavo vseh osebnih podatkov v UL, in vključuje podatke o potrošnikih, udeležencih, kandidatih, prijaviteljih oziroma strankah (v nadaljevanju: kupec).

Vsebina te izjave se lahko kadarkoli spremeni, zato je njena zadnja različica vedno dostopna na spletni strani www.uradni-list.si. Če bi v izjavi prišlo do sprememb, ki bi bistveno vplivale na obdelavo osebnih podatkov, bo UL vse kupce nemudoma obvestil.

6.2      Za katere namene se obdelujejo osebni podatki

UL obdeluje osebne podatke kupcev, ko ti poslujejo z njim, uporabljajo spletne strani UL ali aplikacije oz. kadar kakorkoli sodelujete z UL:

 1. izvajanje pogodbenih odnosov, kar vključuje vodenje in izvajanje naročil in pogodbenih aktivnosti,
 2. trženje, kar vključuje upravljanje baze osebnih podatkov in pošiljanje ponudbe preko naslovljene direktne pošte, elektronske pošte, telefona ali osebno,
 3. marketinške aktivnosti, kar vključuje oglaševanje preko različnih komunikacijskih kanalov, kot so naslovljena direktna pošta, elektronska pošta, tekstovna sporočila preko mobilnih telefonov, telefonski klici, spletna stran, družbena omrežja in podobno,
 4. izvajanje raziskav zadovoljstva kupcev in drugih trženjskih raziskav z namenom neprestanega izboljševanja internih postopkov in ponudbe,
 5. profiliranje oziroma ciljno segmentiranje, kar vključuje ugotavljanje nakupnih navad z namenom priprave posebnih ponudbenih ugodnosti,
 6. izvajanje nagradnih iger, ki vključujejo žrebanja in objavo podatkov o izžrebancih ter zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, pridobljenih na promocijskih dogodkih.

UL zbira osebne podatke, kot so e-poštni naslov, osebno ime, domači ali službeni naslov ali telefonska številka. UL zbira in uporablja osebne podatke za pravilno izvajanje spletnega mesta. Prav tako podatke lahko uporablja za obveščanje o drugih svojih izdelkih ali storitvah, ki so ali bodo na voljo. UL se zavezuje, da skladno z veljavno zakonodajo ne bo prodajal ali dajal v najem tako pridobljenih osebnih podatkov tretjim osebam. UL lahko občasno stopi v stik s posameznikom v imenu svojih poslovnih partnerjev, če oceni, da bi bila njihova ponudba zanj lahko zanimiva, pri čemer pa osebnih podatkov posameznika nikakor ne sme razkriti temu zunanjemu partnerju. Osebni podatki se brez soglasja posameznika lahko razkrijejo pristojnim organom, če to določajo veljavni predpisi.

UL ščiti osebne podatke posameznikov pred vsakim nepooblaščenim dostopanjem, uporabo ali razkritjem. Vsi občutljivi podatki, ki se uporabljajo pri plačevanju s kreditno kartico preko spleta, se prenašajo po zavarovanih poteh (SSL-protokol).

UL ne prevzema nobene odgovornosti za razkritje osebnih podatkov ali drugih občutljivih podatkov, če do njega pride zaradi neustrezne strojne ali programske opreme na strani uporabnika. Vsak uporabnik je dolžan sam poskrbeti, da na delovni postaji, ki jo uporablja za dostop do spletnega mesta in njegovih storitev, ni nameščena nobena škodljiva programska oprema (npr. virusi, trojanski konji, t.  i. mallware ali spyware).

Vsak posameznik lahko kadarkoli pisno na elektronski naslov dpo@uradni-list.si ali na naslov UL zahteva, da UL trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja.

UL bo najpozneje v 15. dneh prenehal uporabljati osebne podatke posameznika, ki poda zahtevo iz prejšnjega odstavka, za namen neposrednega trženja, o čemer bo posameznika obvestil na njegov elektronski poštni naslov.

UL lahko za potrebe analiz uporabe spletnega mesta in trženja oglasnega prostora zbira tudi druge podatke o posameznih obiskih spletnega mesta in obiskih drugih spletnih mest neposredno s spletnega mesta www.uradni-list.si, pri čemer teh podatkov ne povezuje s posamezniki ali njihovimi osebnimi podatki.

6.3       Kako dolgo se hranijo osebni podatki

UL hrani podatke o kupcih za obdobje, ki je potrebno za dosego določenega poslovnega namena, in v obsegu, ki je potreben za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo. Po zaključku veljavnega roka hrambe se podatki varno izbrišejo oziroma uničijo, anonimizirajo ali prenesejo v arhiv (razen če to prepoveduje zakon ali veljaven načrt hrambe zapisov).

6.4       Kdo ima dostop do osebnih podatkov kupcev

UL osebnih podatkov kupcev ne posreduje tretjim osebam, razen:

 • zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom UL (npr. klicni center, tiskar, skrbniki in vzdrževalci IT-sistemov, dostavljavci ...). in
 • po potrebi državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka.

6.5       Kako so osebni podatki kupcev zavarovani

Za zagotavljanje zaupnosti in varnosti osebnih podatkov kupcev je UL sprejel ustrezne ukrepe za varovanje podatkov. To pomeni, da izvaja organizacijske, fizične in tehnične ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov pred nenamernim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spremembo, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom do osebnih podatkov.

6.6       Kako kupec uveljavlja svoje pravice varstva osebnih podatkov

Kot posameznik ima kupec pravico zahtevati pregled nad svojimi osebnimi podatki, pod določenimi pogoji pa tudi do njihovega popravka in/ali izbrisa. Poleg tega lahko uveljavlja pravico do omejitve obdelave svojih osebnih podatkov, pravico do ugovora obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov.

Če kupec želi uveljaviti svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, se poveže z UL preko kontaktnih podatkov, navedenih točki 6.9 teh splošnih pogojev.

6.7       Ali lahko kupec umakne svojo privolitev

Potem, ko je kupec podal svojo privolitev, jo lahko kadarkoli umakne. Če želi umakniti svojo privolitev, se poveže z UL  preko kontaktnih podatkov, navedenih točki 6.9 teh splošnih pogojev.

6.8       Kako kupec vloži pritožbo

Če se kupec želi pritožiti zaradi ravnanja UL z njegovimi osebnimi podatki, lahko vloži pritožbo preko kontaktnih podatkov, navedenih v točki 6.9 teh splošnih pogojev.

6.9       Kontaktni podatki

Kupec se lahko za vsa vprašanja, pripombe, pohvale ali pritožbe obrne na dpo@uradni-list.si ali Uradni list d. o. o., Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana.

7. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

7.1       Splošno

UL se bo trudil za najboljše možno delovanje spletnega mesta in produktov oziroma storitev (v nadaljevanju: spletno mesto), vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za njegovo nemoteno uporabo. Vsi uporabniki uporabljajo spletno mesto na lastno odgovornost. Niti UL niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na spletnem mestu ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

UL tudi ne more biti odgovoren za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge opreme in naprav, s katerimi je mogoče dostopati do strani, zaradi obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. 

UL ne more biti odgovoren za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnega mesta.

Za vsebino strokovnih člankov, objavljenih na spletnem mestu, odgovarja avtor članka.

UL ne odgovarja in ne sprejema odgovornosti za dostop do spletnih strani, povezanih z www.uradni-list.si, in za gradiva, ki so na njih objavljena, vključno s spletnimi stranmi, ki se na www.uradni-list.si oglašujejo.

7.2       Odgovornost za gradiva in podatke uporabnikov

Uporabniki imajo možnost pošiljati informacije na spletno mesto. Pri posredovanju informacij je uporabnik dolžan upoštevati vso relevantno zakonodajo, še zlasti predpise s področja varstva avtorskih pravic. Uporabnik je dolžan zagotoviti, da so informacije in druge stvaritve, ki jih posreduje na portal, proste zahtevkov s področja varstva avtorskih pravic in dana v uporabo vsem, torej v smislu javnega dobrega (public domain), razen tistih, za katere avtor izrecno ne zahteva drugače. Na spletno mesto ni dovoljeno nepooblaščeno nalagati avtorsko zaščitenih komercialnih programov.

Uporabnik odškodninsko odgovarja UL, če zaradi njegove opustitve ravnanja, določene v prvem odstavku te točke, tretja oseba na UL naslovi kakršnekoli zahtevke v zvezi s kršitvijo avtorskih pravic oz. če nosilcu nastane kakršnakoli škoda. Za škodo, ki je posledica ravnanj ali opustitev uporabnika, odgovarja naročnik UL, ki je temu uporabniku omogočil dostop do portala.

8. GENERALNA DOLOČILA

8.1       Višja sila: UL ne odgovarja za kakršnokoli škodo, zamudo oziroma pomanjkljivosti, ki so posledica višje sile ali dogodkov, ki se jim ni bilo mogoče izogniti, jih preprečiti ali odvrniti.

8.2       Avtorske pravice in pravice intelektualne lastnine

Znaki UL, produktov ali storitev UL so varovani kot storitvene oz. blagovne znamke po Zakonu o industrijski lastnini (ZIL-1).

Avtorsko varstvo spletnega mesta, njegovih posameznih podatkovnih zbirk in posameznih enot v zbirkah, ki so dostopne uporabnikom, obsega varstvo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).

Za posamezne enote zbirk spletnega mesta, ki imajo značaj avtorskega dela, je dovoljena le uporaba za lastne potrebe. Vse druge oblike nadaljnjega distribuiranja, posredovanja oz. omogočanja uporabe tretjim osebam (npr. reproduciranje v knjigi, objava na strežniku itd.) so izrecno prepovedane. Navedena prepoved se nanaša na vse oblike uporabe, ki presegajo okvire lastne uporabe, še posebej pa so prepovedana naslednja ravnanja:

 • uporaba znatnih delov (količinsko in/ali kakovostno) podatkovnih zbirk (npr. reproduciranje strukture zbirk ali delov strukture zbirk ipd.),
 • uporaba podatkovnih zbirk v nasprotju z njihovo običajno uporabo ali na način, ki bi lahko prizadel interese UL (npr. uporaba čistopisov predpisov preko okvira lastnih potreb uporabnika, sistematična in ponovljena uporaba neznatnih delov podatkovnih zbirk itd.),
 • odstranitev ali zamenjava znakov spletnega mesta, produktov ali storitev UL, kadar se le-ti pojavljajo na dokumentih, besedilih, spletnih straneh ipd.

Uporabnik oz. naročnik, ki je uporabniku omogočil uporabo, odgovarja UL za vso morebitno škodo, ki bi nosilcu nastala zaradi kršitev v tem poglavju določenih obveznosti oz. omejitev.

8.3       Za zamujena plačila je UL upravičen zaračunati stroške opominjanja in izterjave ter zakonske zamudne obresti od dneva zapadlosti plačila.

8.4       Udeleženec oziroma kupec/stranka in UL se bosta trudila spore reševati sporazumno, v medsebojno obojestransko korist in v skladu z najboljšo prakso poslovanja. Če sporazum ne bo mogoč, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

8.5       Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletni strani www.uradni-list.si. UL lahko spremeni splošne pogoje kadarkoli, pri čemer pa bo o nameravani spremembi splošnih pogojev in bistvenih spremembah obvestil vse registrirane uporabnike vsaj 15 dni pred uveljavitvijo sprememb.

Uradni list RS, d. o. o.

Veljavnost od 18. maja 2018

Dopolnjeno, UL info tok, 22. september 2021